Způsoby oddlužení

Novela insolvenčního zákona připouští od 1.6.2020 tři způsoby oddlužení:

  1. Plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
  2. Zpeněžením majetkové podstaty
  3. Kombinací výše uvedených způsobů

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty budete platit pravidelné měsíční splátky a zároveň bude prodán Váš majetek vyjma obvyklého vybavení domácnosti, věcí osobní spotřeby a obydlí, které neslouží jako zástava věřiteli a jehož hodnota nepřesahuje zákonem určenou hodnotu (tzv. podlimitní obydlí).

Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty bude veškerý Váš movitý i nemovitý majetek zpeněžen opět vyjma obvyklého vybavení domácnosti, věcí osobní spotřeby a obydlí, které neslouží jako zástava věřiteli a jehož hodnota nepřesahuje zákonem určenou hodnotu (tzv. podlimitní obydlí).

O formě oddlužení mohou rozhodnout věřitelé, kteří svého práva obvykle nevyužijí. Za této situace rozhodne soud tak, že způsobem oddlužení bude plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.